Welkom bij Veilig Wonen Voorhof, de buurtpreventie WhatsApp-groep van de wijk Voorhof in Delft.

 

saamhorigheid

Doel van Veilig Wonen Voorhof

Het doel van Veilig Wonen Voorhof is bijdragen aan de veiligheid, saamhorigheid en leefbaarheid in de wijk. De methode die we daarbij inzetten is buurtpreventie via WhatsApp. Samen bent u de ogen en oren van de wijk. Door met elkaar waakzaam en alert te zijn, krijgt de politie meer waardevolle informatie. Daardoor kunnen ze gerichter optreden. In wijken waar buurtpreventie al actief is, is de sociale controle flink gegroeid. Daardoor wordt het voor inbrekers lastiger om ongezien en ongestoord hun gang te gaan. Daarnaast voelen mensen zich prettiger in hun wijk, omdat ze weten dat er meer aandacht voor elkaar is. Er is ook aandacht voor sociale aspecten in een wijk, zoals vereenzaming en armoede.

De WhatsApp-groepen

De Voorhof is ingedeeld in meerdere WhatsApp-groepen. Hierdoor zal een melding altijd betrekking hebben op de buurt waarin u woont. Wilt u zich aanmelden? Lees dan eerst even de huisregels door.

De WhatsApp-groep is bedoeld om elkaar op de hoogte te stellen van incidenten en calamiteiten.
Het kan ingezet worden bij:

  1. Verdachte personen in de wijk
  2. Vermiste personen zoals kind of oudere (vermissing van huisdieren valt hier niet onder)
  3. Diefstal of inbraak
  4. Beroving
  5. Doorrijden na een aanrijding
  6. Gevonden persoonlijke eigendommen (pinpas, sleutels) waarvan het aannemelijk is dat de persoon in de Voorhof woont, en het voorwerp zojuist is gevonden. Anders graag via beheerders
  7. Bij een inbraakgolf, zodat iedereen alerter is (deze wordt vanuit de beheerders gedaan)

SAAR-methode

Om de WhatsApp groepen goed te laten werken, wordt er gehandeld via de SAAR-Methode.

Het Buurtpreventieteam

Naast buurtpreventie door middel van WhatsAppgroepen, zijn we sinds kort ook gestart met een Buurtpreventieteam. Dit team loopt periodiek rondes door de buurt zodat verdachte situaties en onregelmatigheden actiever en eerder gesignaleerd kunnen worden en doorgegeven kunnen worden aan Gemeente en Politie. Ook letten wij daarnaast op situaties die inbrekers of andere kwaadwillenden aantrekken, zoals openstaande ramen van woningen waar niemand thuis is, of auto’s waar kostbaarheden opvallend zichtbaar zijn.

Hoewel dit nog in de kinderschoenen staat worden de eerste rondes al wel gelopen door het team.

Heeft u een briefje van ons ontvangen of wilt u om een andere reden contact met ons opnemen? Gebruik dan hiervoor het contact formulier.

Het succes van buurtpreventie

Hoe meer mensen aan Veilig Wonen Voorhof deelnemen, hoe groter het succes van deze groep!
WhatsApp Buurtpreventie is een burgerinitiatief en wordt van harte ondersteund door Gemeente Delft en Politie Delft.

Andere berichten

Via Facebook kunnen ook andere berichten worden gedeeld, zoals activiteiten die in de buurt plaats vinden, gevonden voorwerpen, vermiste katten, enzovoorts.
Via Twitter en de website worden door ons nieuwsberichten en informatie gedeeld.