Huisregels WhatsAppgroepen

Huisregels Buurtpreventie WhatsApp-groep

huisregels

 

Deze huisregels zijn bedoeld om de WhatsApp-groep zo goed mogelijk te laten functioneren.

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 • Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Voorhof (ook Poptahof) Delft.
 • Deelnemers hebben de intentie om minimaal 2 jaar deel te nemen aan de WhatsApp groep.
 • De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 • Om de buurtpreventie WhatsApp-groep zo goed mogelijk te laten functioneren is er een soort gedragscode opgesteld: de SAAR-methode.
 • Overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 • De buurtpreventie WhatsApp-groep noch het Buurtpreventieteam is zeer zeker geen extra “bewakingsdienst” of “knokploeg” in de wijk. Het zijn oplettende wijkbewoners die een signalerende functie hebben. U als wijkbewoner weet het beste wat ongewoon en verdacht is in uw buurt.
 • Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk of van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk daarbij bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik deze WhatsApp-groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact of privé-berichten. Stuur alleen berichten die bedoeld zijn voor de hele groep, houdt u aan het onderwerp van de groep en houd het zakelijk. Het is de bedoeling dat er alleen meldingen gedaan worden. Er hoeft niet op gereageerd te worden met “dat het gelezen is”,  “emoticons” of “dat het in de gaten wordt gehouden”. We gaan er vanuit dat iedereen die in de gelegenheid is om dingen in de gaten te houden, dit ook doet. Alleen reageren op meldingen van een ander als het echt nuttig informatie is. Zo gaat niet telkens bij iedereen de telefoon af!
 • Eén van de beheerders zal altijd reageren op een melding en ‘einde berichtgeving’ neerzetten wanneer dat van toepassing is.
 • Woont u tijdelijk in de Voorhof of gaat u in de nabije toekomst verhuizen uit de Voorhof, verzoeken wij u vriendelijk uzelf niet aan te melden voor de buurtpreventie WhatsApp-groep vanwege alle extra administratie die dit met zich meebrengt!
 • De groepsafbeeldingen en groepsnamen zijn door de beheerders toegevoegd om structuur aan te brengen. Wilt u zo vriendelijk zijn niet de afbeeldingen en/of tekst te veranderen van de buurtpreventiegroep waar u in zit!
 • Gaat u de WhatsApp-groep verlaten, dan is het wel zo netjes om dit even privé aan één van de beheerders te laten weten, bij voorkeur met opgaaf van reden.
 • Heeft u een idee of andere informatie (dan calamiteiten en/of incidenten) dan is dat welkom! Wel graag privé met één van de beheerders of via het contactformulier op de website.

Aanvullende voorwaarden

 1. Het lid van de groep woont in de wijk van de groep. Van iedere deelnemer worden de gegevens geverifieerd.
 2. Het niet houden aan de afspraken kan leiden tot verwijdering uit de groep; Mocht dit het geval zijn dan ontvangt u een waarschuwing dat u niet conform deze afspraken handelt en dat (mogelijk) verwijdering uit de groepsapp de volgende keer het gevolg kan zijn.
 3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet in voorzien, beslissen de leden van de regiegroep.
 4. Om deelnemer te worden dient u aan te geven dat u akkoord bent met deze huisregels en deze app ook alleen zult gebruiken conform deze huisregels.
 5. Samenwerking met Politie en Gemeente kan alleen plaatsvinden als de gebruikers van deze app zich houden aan de huisregels.
 6. Wij wijzen een ieder erop dat dit een Burgerinitiatief is en dat dit ook zo blijft. U stelt uw telefoonnummer voor deze groep beschikbaar en bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

Mocht u niet in het bezit zijn van een mobiele telefoon met WhatsApp, kunt u helaas niet deelnemen. Wij stellen voor dat u contact zoekt (evt. met onze hulp) met buurtbewoners die wel aangemeld zijn. Op die manier kan de informatie gedeeld worden. Wanneer u wel websites kunt bezoeken, kunt u natuurlijk wel de berichten op onze website en Facebook-pagina volgen. Ook kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website.

De SAAR-Methode

De SAAR-methode bestaat uit 4 soorten acties:

S = Signaleer

Ziet u iets verdachts, bijvoorbeeld 2 personen in de tuin van een ander, probeer dan goed te onthouden wat u heeft gezien. Let op kleding, geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. Ziet u een verdacht voertuig, noteer dan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

A = Alarmeer 112

Ziet u iets verdachts waarbij de politie direct in actie moet komen? Bel dan altijd eerst 112 voordat u het signalement doorgeeft in de WhatsApp-groep. Is er geen spoed bij de melding, maar wilt u wel de politie inlichten? Bel dan 0900-8844.

A = App

Dit is het bericht waarin u de locatie en het daadwerkelijke signalement doorgeeft en beschrijft wat u gezien heeft (evt. foto toevoegen). Geef aan dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112-meldingen.

R = Reageer

Nadat u het signalement hebt doorgegeven is er misschien de mogelijkheid om de personen te volgen, of hun plannen te verstoren. Probeer dit altijd samen te doen met buurtbewoners en doe het alleen als het veilig is. Breng uzelf niet in gevaar en speel geen eigen rechter! Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.