Melding

meldingBij wie doe ik mijn melding?

1-1-2 (Politie)

U maakt een melding voor als de komst van de politie direct gewenst is in verband met een heterdaad situatie.

Voorbeelden:

 • Wanneer u iemand ziet die vernieling pleegt aan andermans eigendommen.
 • Als u iemand ziet die een diefstal plegen.
 • Wanneer u iemand ziet inbreken.
 • U ziet iemand die zich verdacht gedraagt.

0900-8844 (Politie)

Voor de zaken die geen spoed hebben; waarbij de komst van de politie niet direct noodzakelijk is.

Voorbeelden:

 • Als u in contact wilt komen met de wijkagent.
 • U wilt melding maken van een verdachte situatie (bijvoorbeeld merktekens van inbrekers).
 • Als u een melding heeft over structurele overlast.
 • Wanneer u overlast ondervindt door bijvoorbeeld jongeren.

0800-7000 (Meldpunt Anoniem)

Voor de zaken waarbij de dader ook u kent, of als u anoniem wilt blijven.
Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Jouw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Je meldt bij M. over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Zo lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving.

Voorbeelden:

 • U wordt bedreigd door personen uit uw directe omgeving.
 • Wanneer u een melding wilt maken van strafbare feiten die gepleegd worden door personen uit uw omgeving.

Meldpunt openbare ruimte (gemeente)

Voor meldingen over de openbare ruimte kunt u terecht bij de gemeente via het algemene nummer 14015, de website of via de BuitenBeter App.

Voorbeelden:

 • Losliggende stoeptegels.
 • Kapotte lantaarnpaal.
 • Zwerfvuil.
 • Overhangende takken.
 • Vernielingen aan speeltoestellen en (verkeers)paaltjes.
 • Graffiti.
 • Omgewaaide boom.
 • Overlast van ratten en wespen.

Buurtpreventie

Welke meldingen in de buurtpreventie?

 • Verdachte personen in de wijk.
 • Vermiste personen zoals kind of oudere (vermissing van huisdieren valt hier niet onder).
 • Diefstal of inbraak.
 • Beroving.
 • Doorrijden na een aanrijding.
 • Gevonden persoonlijke eigendommen (pinpas, sleutels) waarvan het aannemelijk is dat de persoon in de Voorhof woont, en het voorwerp zojuist is gevonden. Anders graag via beheerders.
 • Bij een inbraakgolf, zodat iedereen alerter is (deze wordt vanuit de beheerders gedaan)

Twijfelt u of er een melding of overige zaken in de buurtpreventie WhatsAppgroep moet worden gezet? Dan kunt u gebruik maken van het contactformulier of even privé met een van de beheerders. (dit laatste kan alleen wanneer u deelnemer bent van de buurtpreventie).

Folder Politie ter informatie over verdacht gedrag:

folder_verdacht_gedrag