Privacy beleid veiligwonenvoorhof.nl

Privacy van de bezoekers, zorgvuldige omgang persoonsgegevens

Veilig Wonen Voorhof respecteert de privacy van de bezoekers van de website. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de wettelijke voorschriften hiervan. Veilig Wonen Voorhof gebruikt persoonlijke informatie. Dit doen we alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

privacy

Welke persoonsgegevens verwerkt veiligwonenvoorhof.nl en met welk doel?

De gegevens die bij het aanmeldformulier zijn ingevuld, worden gebruikt om u aan de buurtpreventie WhatsAppgroep of het Buurtpreventieteam toe te voegen. De beheerders slaan uw voornaam en adres op in hun contactenlijst. Zo weten de beheerders wie de melding maakt en waar deze vandaan komt. Waar nodig kan de beheerder de melding doorzetten in de omliggende buurten.
Verder worden uw naam, adresgegevens en e-mailadres gebruikt ter verificatie van de gegevens.
Bij het contactformulier worden de gegevens gebruikt om te kunnen reageren op een vraag of opmerking.

Aan wie verstrekt Veilig Wonen Voorhof gegevens?

Veilig Wonen Voorhof zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming. Alleen als dat nodig is op grond van een bepaling die de wet voorschrijft. Veilig wonen voorhof heeft passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.