Groepsbeheerder Taken

groepsbeheerder

Groepsbeheerder worden

Als groepsbeheerder ondersteunt u de regiegroep in hun taken. De WhatsApp buurtpreventie Voorhof heeft op dit moment 11 groepen. De regiegroep zit in alle groepen en onderhoud verder ook contact met andere instanties. Ze beheren de website, Facebook en Twitter en voegen nieuwe aanmeldingen toe.

  Taken van een groepsbeheerder kunnen zijn:

  • Ondersteuning van andere groepsbeheerders bij meldingen in de WhatsApp groep
  • De buurtpreventie WhatsAppgroep modereren en ingrijpen bij misbruik  
  • Onderling overleg met andere beheerders
  • Promotiemateriaal verspreiden
  • Waarnemen groepen andere beheerders tijdens afwezigheid
  • Mensen die meldingen uit de buurt hebben, doorverwijzen naar juiste instantie
  • We stellen het op prijs als u ook lid wordt van het Buurtpreventieteam die periodiek rondes door de buurt loopt, maar dit is niet verplicht.

Als groepsbeheerder zullen alle contacten uit de WhatsApp groep in uw telefoon komen te staan. Hierdoor weet je wie er een melding doet en waarvandaan. Mocht er niet duidelijk in een melding staan beschreven waar iets plaats vind, dan kan een beheerder meer duidelijkheid geven.  Als u zich aanmeld voor deze taak hebben we altijd persoonlijk contact. We organiseren een bijeenkomst om elkaar te ontmoeten. Daar zal ook het een en ander verder worden uitgelegd.

Wilt u geen groepsbeheerder worden maar wel af en toe een steentje bijdragen aan Veilig Wonen Voorhof? Neem dan even contact op via het contact formulier of als u bent toegevoegd, met een van de beheerders die u toe heeft gevoegd.