Veel gestelde vragen buurtpreventie

Wat is het doel van een buurtpreventie WhatsAppgroep?

buurtpreventie vragen

Het doel van Veilig Wonen Voorhof is bijdragen aan de veiligheid, saamhorigheid en leefbaarheid in de wijk. De methode die we daarbij inzetten is de Buurtpreventie WhatsApp-groep. In wijken waar buurtpreventie al actief is, is de sociale controle flink gegroeid. Daardoor wordt het voor inbrekers lastiger om ongezien en ongestoord hun gang te gaan. Daarnaast voelen mensen zich prettiger in hun wijk, omdat ze weten dat er meer aandacht voor elkaar is. Er is ook aandacht voor sociale aspecten in een wijk, zoals vereenzaming en armoede.

Wat is een buurtpreventie WhatsAppgroep eigenlijk?

Het zijn gewoon buren die bijzonderheden, problemen en situaties die mis (dreigen te) gaan, signaleren en doorgeven aan de juiste instantie. Dat kan de politie zijn, maar ook de gemeente (via de BuitenBeter app) of de woningcorporatie. Zij komen vervolgens zo snel mogelijk (en eventueel onmiddellijk) in actie.

Wat is het verschil tussen de buurtpreventie WhatsAppgroepen en het Buurtpreventieteam?

De buurtpreventie WhatsAppgroepen bestaan uit buurtbewoners van de wijk Voorhof die door middel van WhatsApp groepen elkaar op de hoogte stellen in het geval van urgente zaken, bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten. Daarnaast bestaat er het Buurtpreventieteam dat bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers uit de WhatsAppgroepen die periodiek rondes lopen door de buurt. De taak van dit team is om tijdens deze rondes verdachte situaties en onregelmatigheden te signaleren. Op dit moment zijn wij bezig met het opzetten van het Buurtpreventieteam dus zijn er verder nog weinig details bekend over de concrete invulling hiervan.

Heeft het nut om je aan te melden bij de buurtpreventie?

JA! Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, politie, instanties zoals de woningbouwcorporaties en gemeentes. Politie en medewerkers van de afdeling Handhaving van de Gemeente kunnen niet altijd en overal zijn. Buurtbewoners die zich in willen zetten voor hun wijk zorgen voor extra ogen en oren in een wijk. Door politie, woningbouwcorporaties en gemeentes te ondersteunen vergroten zij daarmee het gevoel van veiligheid. Daarnaast zorgt het ook voor saamhorigheid en leefbaarheid in de wijk.

Heeft een buurtpreventielid andere rechten?

Nee. Een buurtpreventielid heeft dezelfde rechten en plichten als iedere burger. Zowel de buurtpreventie WhatsAppgroepen als het Buurtpreventieteam is zeer zeker geen extra “bewakingsdienst” of “knokploeg” in de wijk. Het zijn oplettende buurtbewoners die bij geval van verdachte situaties of onregelmatigheden de juiste instanties inschakelen. U als buurtbewoner weet tenslotte het beste wat ongewoon en verdacht is in uw buurt.

Moet ik ook de ‘boeven vangen’?

Nee! Wanneer u als buurtpreventielid getuige bent van een misdrijf, dreigende escalatie of ander noodgeval belt u 1-1-2.  De hulpdiensten komen dan zo snel mogelijk.

Buurtpreventie; ‘dat zijn toch van die knokploegen die met opvallende hesjes aan door de wijk lopen?’

Zowel de buurtpreventie WhatsApp-groep als het Buurtpreventieteam is zeer zeker geen extra “bewakingsdienst” of “knokploeg” in de wijk. Het zijn oplettende wijkbewoners die een signalerende functie hebben. U als wijkbewoner weet het beste wat ongewoon en verdacht is in uw buurt. 

Kan iedereen buurtpreventielid worden?

Ja. Mits men aan de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt
  • Woonachtig / gevestigd in de wijk Voorhof (ook Poptahof) Delft
  • Integer, betrouwbaar en van onbesproken gedrag
  • Akkoord gaat met de huisregels

Voor het Buurtpreventieteam geldt daarnaast de eis dat u zich zelfstandig kan verplaatsen door de wijk.

Wat doe ik als ik een woninginbraak zie?

Als u getuige bent van een inbraak dan belt u direct 112! Wij vragen niet van u om criminelen zelf aan te spreken. Wel vragen wij of u extra alert wilt zijn op zogenaamde “merktekens” van inbrekers. Voordat inbrekers toeslaan gebruiken zij namelijk vaak verschillende trucs om te ontdekken of de bewoners thuis zijn. Voorbeelden hiervan zijn takjes tegen de deur, briefjes tussen de deur en de deurpost of plakband op onder andere scharnieren en sleutelgaten. Als u iets verdachts (merktekens van inbrekers), bij één van de woningen in uw wijk, ziet, dan belt u direct de politie via 0900-8844 en maak foto’s ervan. Als u iemand ziet die de verschillende trucs uitvoert, bel dan 112!

Worden er ook ’s nachts berichten verstuurd?

Bij WhatsApp Buurtpreventie kan iedereen in de groep een bericht, conform de regels, sturen wanneer hij of zij dat wil. Dit gebeurt uiteraard alleen na het melden van de verdachte situatie bij 1-1-2. Op deze manier kan iedereen meekijken en de buurt nog veiliger maken. Wilt u niet tijdens uw slaap gewekt worden, dan kunt u altijd uw telefoon op de stille stand zetten.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De gegevens die u invult op de aanmeldings- en/of contactformulieren worden verwerkt en naar de desbetreffende beheerder gestuurd. Deze zal u aan de juiste groep toevoegen. Meer informatie vind u in de privacy beleid.